Budapest 04. ker. faápolási kötelezéskérelem

Formanyomtatvány kitöltésével kell jelezni, hogy mely ingatlan tulajdonosa nem teljesíti a faápolási kötelezettségét (fa átnyúló vagy veszélyes ágainak eltávolítása, növényvédelem, lehullott növények részek összegyűjtése, stb.) és a bejelentő kéri a Hatóság intézkedését. Indokolt esetben a jegyző a fás szárú növény tulajdonosát vagy használóját intézkedés megtételére kötelezi.

Kulcsszavak: fás szárú növények, favédelem, telepítési előírás

Bármely állampolgár, bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, stb

A Jegyző számára beadvánnyal szükséges fordulnia, a beadványban a saját adatait és a panaszolt személyt, cselekményt kell közölnie.

Bejelentő számára: nincs

Hivatal számára : teljes eljárásban hatvan napon belül intézhető.

Nem szabályozott

Az alapeljárás illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közigazgatási területén a Jegyző

Budapest Főváros Kormányhivatala

346/2008, (XII.30.) Kormányrendelet a fás szárú növények védelméről

Budapest 04. ker. Település