Ökológiai tanúsító szervezet bejelentése a szervezet tevékenységében bekövetkezett változásról

A tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszüntetése esetén tevékenységének várható befejezése előtt legkésőbb kilencven nappal, csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelése esetén haladéktalanul írásban értesíti a NÉBIH-et.

Kulcsszavak: tanúsító, öko, bio, ökológiai, tevékenység befejezése, csődeljárás, felszámolási eljárás

Nyilvántartásba vett ökológiai termelést ellenőrző és tanúsító szervezet

A kérelem az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan nyújtható be az e-Papír rendszeren keresztül.

Vezető tisztségviselő nyilatkozata/bejelentése az ökológiai tanúsító szervezet tevékenységének befejezéséről, felszámolási eljárásról, csődeljárásról
Cégbíróság részére történő bejelentés másolata

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről 32. cikk c) 


34/2013. (V. 14.) VM rendelet
a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről
9 §. (2)

NÉBIH