Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala - Nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók bérleti díj támogatása

Kulcsszavak: Nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók bérleti díj támogatása

Nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban bérlőként lakik és érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik

Bérleti díj támogatásra jogosult az önkormányzat közigazgatási területén lévő nem önkormányzati tulajdonú lakásban bérlőként élő, aki érvényes, írásbeli bérleti szerződéssel rendelkezik, a havi bérleti díj nem haladja meg az 1.500,- Ft/m2/hónap összeget, a lakásban együtt élők kérelem benyújtását megelőző hónapban elért egy főre jutó havi jövedelme eléri a nyugdíjminimum 80%-át (2015. évben 22.800,-Ft), és nem haladja meg egy fős háztartás esetén 450%-át, két fős háztartás esetén 340%-át, 3 fős háztartás esetén 300%-át, 4 fős háztartás esetén 274%-át, 5 és több fős háztartás esetén 244%-át, amennyiben a költségvetésben fedezet biztosított.
Amennyiben a lakásban együtt élők között kiskorú, vagy öregségi nyugdíjban részesülő személy van, úgy a ca)-ce) pontokban foglalt értékek 10 %-kal nőnek.

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (9700, Szombathely, Kossuth u. 1.-3.) lehet beszerezni, vagy letölthető a https://szombathely.hu oldalról

A nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók bérleti díj támogatása iránti kérelem rendszeres támogatás, a benyújtás napjától állapítják a naptári év utolsó napjáig. A támogatás iránti kérelem beérkezését követő 8 napon belül kell a kérelmet elbírálni.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Szociális és Lakás Iroda

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók bérleti díj támogatása iránti kérelem elsőfokú hatásköreinek gyakorlását Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházta át.

A Polgármester döntése ellen Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Ügyintézés kezdeményezhető

A lakásügyi ügyintézőknél ügyfélfogadási időben.

Ügyintézők:

Tóth Attila, III/302. sz. (Tel.: 520-139)
E-mail: toth.attila@szombathely.hu
Szőke Diána, III/325. sz. (Tel.: 520-222)
E-mail: szoke.diana@szombathely.hu
Pálné Németh Adrienn, III/305. sz., Tel: 520-287
E-mail: palne.adrienn@szombathely.hu
Hujberné Fejes Beáta, III/325. sz. (Tel: 520-250)
E-mail: fejes.beata@szombathely.hu
Jankó Cecília, III/302. sz. (Tel: 520-138)
E-mail: janko.cecilia@szombathely.hu

Gecseg Jácint, III.322. sz. ( Tel:520-150)

E-mail: gecseg.jacint@szombathely.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8:00-12:00, 13.00-15.30,
szerda: 8:00-12:00, 13.00-17.00,
csütörtök: 8:00-12:00, 13.00-15.30,

kérelem
elmúlt 1 hónap során megszerzett nettó jövedelmekről szóló igazolás, vagyonnyilatkozat
bérleti szerződés

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

36/2010. (XII.01.) számú a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról

Szombathely Település