Budapest 04. ker. Köztemetés

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közigazgatási területén a polgármester önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

 

Kulcsszavak: Haláleset, köztemetés, temetés, elhunyt hozzátartozó

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közigazgatási területén a polgármester önkormányzati hatáskörben – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

 

 

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

 

Kérelmet és mellékéleteit a Hatóság részére benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok szerint.

Ügyintézési határidő: 21 nap

Kérelem nyomtatvány és mellékletei.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete.

A köztemetés hamvasztásos formában történik.

 

A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérheti a köztemetés költségeinek megtérítése alóli részben vagy egészben történő mentesítését, különösen ha

 

 

A köztemetés költségeinek részben vagy egészben történő elengedésére – kifejezetten erre irányuló kérelemre – a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság jogosult.

https://ujpest.hu/dokumentumok/590_koztemetesi_kerelem.pdf

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (II.27.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. törvény

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999 (X.1.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

Budapest 04. ker. Település