SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Ebnyilvántartás – Változásbejelentő adatlap

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdéseinek rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, mely alapján helyi nyilvántartást vezet.

Kulcsszavak: VÁLTOZÁSBEJELENTŐ ADATLAP

Szombathely város illetékességi területén belüli történő ebtartás esetén az ebtartó vagy a tulajdonos

Változásbejelentő adatlap benyújtása szükséges, ebenként külön adatlapot szükséges kitölteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása közigazgatási szankciót, állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Az állattartásban bekövetkezett változást követő 8 napon belül.

Bejelentés a megfelelő adattartalommal kitöltve.

Az eljárás illetékmentes

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.

Változásbejelentő adatlap (ebenként külön adatlapot szükséges kitölteni)

A bejelentés papír alapon és elektronikusan is benyújtható.

Gazdálkodó szervezet (jogi személy, egyéni vállalkozó) és jogi képviselővel eljáró fél a bejelentést kizárólag elektronikusan nyújthatja be.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

Szombathely Település