Gyömrő Adó- és értékbizonyítvány kiállítás iránti kérelem

Az adóhatóság kérelemre, törvényben előírt esetekben (hagyatéki ügyekben, végrehajtási eljárásokhoz, gyámügyi eljárásokhoz) az illetékességi területén fekvő ingatlan fekvéséről, értékéről és adójáról adó- és értékbizonyítványt állít ki, amely tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Kulcsszavak: értékbizonyítvány

adózó vagy képviselője

Személyesen az illetékes ügyintézőnél kezdeményezhető az eljárás, vagy postai úton ajánlott levélben, illetve az E-Önkormányzat portálon Iform nyomtatvány elektronikus beküldésével.

Ügyintézési határidő : 8 nap

4000,- Ft / ingatlan (gyámhatósági eljárás esetén illetékmentes)

Gyömrő Település