Felsőfokú szakképzettség elismerése

Ebben az eljárásban a külföldi oklevele által tanúsított szakképzettség munkavállalási céllal történő elismerését kérheti abban az esetben, ha az oklevele által tanúsított  végzettségi szint elismerése már korábban megtörtént. A szakképzettség elismerésének előfeltétele, hogy az oklevél által tanúsított végzettségi szint már el legyen ismerve a szakképzettség elismerésére irányuló kérelem benyújtását megelőzően.

Kulcsszavak: diploma; képesítés; elismerés; honosítás; külföldi; egyenértékűség; ekvivalencia; szakma; szabályozott

Az eljárást az oklevél tulajdonosa vagy meghatalmazottja kezdeményezheti. Az eljárást jogosultak kezdeményezni: az EGT-tagországok állampolgárai, ideértve a magyar állampolgárokat, Svájc állampolgárai, a Magyarországra bevándorolt és letelepedett személyek, továbbá az előző csoportba nem tartozó azon személyek, akik keresőtevékenység folytatása vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.
 

Amennyiben Ön a külföldi oklevele által tanúsított szakképzettséget is el szeretné ismertetni, kérelmet kell benyújtania. A kérelmet személyesen vagy postai úton kell benyújtania. Személyesen az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) nyújthatja be kérelmét, nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek: 8.00-13.30. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112 címre elküldeni.

Az „Ügyintézés indítása” gomra kattintva az e-papír szolgáltatási felület nyílik meg. Kérem az Ügyfélkapus bejelentkezést követően először a címzettet (Oktatási Hivatal) válassza ki. Ezt követően az ügytípusoknál már csak a Hivatalhoz tartozó ügyek jelennek meg. Szükség esetén az adott ügytípust kiválasztva a súgó gombra kattintva találhat bővebb leírást. 

Amennyiben az eljáráshoz szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, az eljáró hatóság a kérelmezett eljárást megszünteti. Amennyiben az eljárás során az eljáró hatóság Önt határidő megadása mellett hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre szólítja fel, és ennek Ön késedelmesen tesz eleget, késedelmének időtartama az eljárási határidőbe nem számít be.

Az eljárás határideje 75 nap, melybe az eljárás felfüggesztésének, szüneteltetésének, továbbá az ügyfél késedelmének időtartama nem számít be. Amennyiben az eljáró hatóság kiegészítő feltételeket ír elő, azok teljesítésére határozatában külön határidőt szab.

Amennyiben a végzettségi szintet az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja vagy jogelődje ismerte el, és irattári anyaga tartalmazza az eljáráshoz szükséges hiteles iratokat, a következőket kell a kérelméhez csatolnia:

Amennyiben a végzettségi szint elismerésére irányuló eljáráshoz benyújtott iratai nem tartalmazzák a jelen eljáráshoz szükséges valamennyi iratot, az eljáró hatóság felveszi Önnel a kapcsolatot és hiánypótlásra fogja felszólítani.

Amennyiben a végzettségi szintet nem az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja vagy jogelődje ismerte el, a következőket kell a kérelméhez csatolnia:

Az elismerés költségei az eljárási díjból és az esetleges kiegészítő díjból tevődnek össze. A szakképzettség elismerésének díja 45 000 Ft. Amennyiben a szakképzettség elismeréséhez szakértői véleményt kell kérni, a szakértői díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege 25 000 Ft. A fenti díjakat készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekk átvehető az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.). Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (az oklevél tulajdonosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti. Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):

Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

Oktatási Hivatal

A határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez címzett, azonban az Oktatási Hivatalhoz benyújtandó 15 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni.  A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az eljárásról részletesen az Oktatási Hivatal honlapján olvashat: https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/felsofoku_oklevel

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről,
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról, 12/2013. (II. 12.)
EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

OH