Pécs – Névváltoztatás iránti eljárás

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – személyesen benyújtott kérelemre – az anyakönyvi szerv engedélyezheti. Kiskorú gyermek születési nevének megváltoztatását törvényes képviselője kérheti. A szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed. A magyar hagyományoktól eltérő hangzású név felvételét - különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet engedélyezni.

Kulcsszavak: anyakönyvezés, névváltoztatás, hatósági eljárás.

Bárki, aki saját, vagy gyermeke nevét akarja megváltoztatni.

Az eljárás megindításához kérelmet kell előterjeszteni.

A név megváltoztatása iránti kérelmet az anyakönyvvezető 5 napon belül megküldi a névváltoztatásért felelős anyakönyvi szervnek.

A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési ideje 45 nap.

 

Jogorvoslat benyújtásának határideje:

Jogorvoslatnak helye nincs.

Minden esetben szükséges:

A név megváltoztatása iránti eljárás kérelemre indul, amelyet személyesen kell előterjeszteni, s amely tartalmazza:

 

Továbbá mellékelni kell:

a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegét (10 000 Ft) 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala alábbi számlára kell megfizetni.

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlemény: „névváltoztatás”, (névváltoztatással érintett személy) házassági és születési neve

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.

Budapest Főváros Kormányhivatala.

Minisztérium.

Fellebbezésnek nincs helye.

Pécs Település