Állatorvosi képesítések feltétel nélküli elismerése az európai uniós jog alapján

Ebben az eljárásban állatorvosi szakmai képesítésének az európai uniós jogon (2005/36/EK irányelv) alapuló elismerését kérheti, amennyiben Magyarországon letelepedve állatorvosként kíván dolgozni. 

Kulcsszavak: diploma, képesítés, honosítás, külföldi, egyenértékűség, ekvivalencia, automatikus, harmonizált, közösségi jog, szabályozott szakma

Akkor kérheti külföldi állatorvosi képesítése feltétel nélküli elismerését az európai uniós jog alkalmazásával, ha Ön eleget tesz az alábbi feltételeknek:

Az elismerési eljárásban tagállamnak minősülő államok felsorolását a Fogalmak sorban találja.

Az eljárást az oklevél tulajdonosa vagy meghatalmazottja kezdeményezheti.
 

Amennyiben Ön a külföldi állatorvosi képesítését az európai uniós jog alkalmazásával el szeretné ismertetni állatorvosi szakma gyakorlása céljából, kérelmet kell benyújtania. A kérelmet személyesen vagy postai úton kell benyújtania. Személyesen az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) nyújthatja be kérelmét, nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00; péntek: 8.00-13.30. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112 címre elküldeni.

Az „Ügyintézés indítása” gomra kattintva az e-papír szolgáltatási felület nyílik meg. Kérem az Ügyfélkapus bejelentkezést követően először a címzettet (Oktatási Hivatal) válassza ki. Ezt követően az ügytípusoknál már csak a Hivatalhoz tartozó ügyek jelennek meg. Szükség esetén az adott ügytípust kiválasztva a súgó gombra kattintva találhat bővebb leírást. 

Amennyiben az eljáráshoz szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, az eljáró hatóság a kérelmezett eljárást megszünteti. Amennyiben az eljárás során az eljáró hatóság Önt határidő megadása mellett hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre szólítja fel, és ennek Ön késedelmesen tesz eleget, késedelmének időtartama az eljárási határidőbe nem számít be.

Az eljárás határideje 75 nap, melybe az eljárás felfüggesztésének, szüneteltetésének, továbbá az ügyfél késedelmének időtartama nem számít be.

A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá eső kérelmezőnek – a fentieken túl – kérelméhez csatolnia kell

A fentieken túl az eljáró hatóság további okiratok (például a tanulmányok tartalmára vonatkozó tantárgylista, szakmai tapasztalatról szóló igazolás) benyújtását is kérheti.
 

Az elismerés díja 60 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket az Oktatási Hivatal az Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (az oklevél tulajdonosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét. Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokat is fel kell tüntetni:

SEPA-képes bankból (Európai Unión belülről) történő utaláskor (ez az utalási mód olcsóbb):


Nem SEPA-utalás esetén (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország):

Oktatási Hivatal

A határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez címzett, azonban az Oktatási Hivatalhoz benyújtandó 20 000 Ft díjtételű fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

A képesítésnek az európai uniós jog alkalmazásával történő elismerése nem jelenti a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat végzettségi szintjének elismerését, valamint a képesítéshez vezető képzés és a hazai képzés tartalmának egyezőségét.

Az eljárásról részletesen az Oktatási Hivatal honlapján olvashat: https://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/kulfoldon_szerzett_oklevelek/europai_unios_jog

OH