MOK KEM TESZ Tagdíjkedvezmény igénylése

A MOK KEM Területi Szervezet illetékességéhez tartozó orvosi kamarai tag tagdíjkedvezmény igénylése, a jogosultságot igazoló dokumentum másolatok megküldésével.

Kulcsszavak: KEM, Komárom-Esztergom, tagdíjkedvezmény

A Magyar Orvosi Kamara tagja a MOK Tagdíjszabályzatában fennálló feltételek alapján tagdíj kedvezményre jogosult, melynek érvényesítése bejelentéshez kötött.

A Magyar Orvosi Kamara Tagdíjszabályzatának II. fejezete szerint:

II. Tagdíjmentességek-, kedvezmények

1./ A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:

2./ Teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:

A kamarai tag a tagdíjkedvezmény igényléséhez rendszeresített űrlap kitöltését követően az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt eljuttatnia azt a Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetéhez.

Erre lehetősége van:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

A Magyar Orvosi Kamara Tagdíjszabályzata II. fejezet 3./ pontja szerint:

3./ A kedvezményre jogosító körülményeket a kedvezményt igénylő tag köteles írásban bejelenteni és igazolni a MOK Országos Hivatalánál vagy a területi szervezeténél, a kedvezmény a bejelentés napját követő hónap első napjától illeti meg a tagot. Késedelmes bejelentés, vagy a bejelentés elmulasztása esetén visszamenőleges igény nem támasztható a kedvezményre.

Amennyiben megszűnik a kedvezményre jogosító körülmény, azt a tag a megszűnés hónapjának utolsó napjáig köteles bejelenteni a MOK Országos Hivatalának vagy a területi szervezetének. Ennek elmulasztása esetén a kamara jogosult a kedvezményes és a teljes tagdíj közötti különbözetet érvényesíteni a mulasztó taggal szemben, a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének hónapját követő hónap első napjáig visszamenőleg.

- Tagdíjkedvezmény igénylésére szolgáló űrlap

- illetékes Kormányhivatal GYES/GYED/CSED jogosultságára irányuló határozat másolata

- gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata

Díjmentes.

Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet

Cím: 2800 Tatabánya, Béla király körtér 16. fsz. 2.

Telefon: +3634788794

Fax: +3634788796

E-mail: info@mokkem.hu

 

E-ügyintézéssel kapcsolatos adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet

rövid név: MOKKEM

KRID szám: 636707746

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége

Cím: 1068 Budapest, Szondi u. 100.

Telefon: +3612694391

E-mail: mok@mok.hu

 

E-ügyintézéssel kapcsolatos adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

 

Magyar Orvosi Kamara Alapszabálya és annak mellékletét képező Tagdíjszabályzat.

MOK KEM TESZ