Praxis engedélyezés - Új praxis engedélyeztetése, adatmódosítás

Az állatorvosi praxis engedély megszerzéséhez  szükséges követelmények leírása.

Kulcsszavak: állatorvosi praxis engedélyezés adatmódosítás kérelem

Azok akik állatorvosi tevékenységüket állategészségügyi szolgáltatóként kívánják végezni.

 

Az engedélyre az az állategészségügyi szolgáltató lesz jogosult, amely rendelkezik:

- bejelentett szakmai tevékenységéhez szükséges felszereléssel, és az állategészségügyi intézményekre és egységekre vonatkozó szabályoknak megfelelő helyiséggel,

- a tevékenység folytatásához az állategészségügyi szolgáltató szakmai munkáját irányító, FELIR azonosítóval rendelkező állatorvossal.

A praxisengedély bejegyzésére rendszeresített adatlap kitöltését követően az adatlapon megjelölt igazolások mellékletként csatolásával együtt eljuttatja a Magyar Állatorvosi Kamara azon területi szervezethez, amely az állategészségügyi szolgáltató (Praxis)  székhelye szerint illetékes.

Benyújtás módjai:

- postai úton

- e-ügyintézés keretében

- személyesen

Az elektronikus benyújtás módja: e-papíron a „Kamarai praxis engedélyezése (Magyar Állatorvosi Kamara)” ügytípus szerint.

Postai úton és személyes ügyintézés esetén a cím a praxis székhelye szerint illetékes területi szervtől függ (lásd az Eljáró szerv részben).

Személyes ügyintézéshez szükséges elérhetőségekről az alábbi oldalon találhat útmutatást:

https://maok.hu/a_kamararol/elerhetosegek_1

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki azzal szemben, aki a törvényben meghatározott feltételek be nem tartásával végez állatorvosi szolgáltató tevékenységet.

 

A bírság legkisebb összege tizenötezer forint legmagasabb összege százötvenmillió forint

Lásd a (Praxis engedélykérelem) adatlapot és az adatlapban felsorolt mellékleteket.

A Praxis engedély ügyek intézése a kamarai tagok számára díjmentes.

A Magyar Állatorvosi Kamara illetékes területi szerve.

Társas vállalkozás esetén a Cégbírósági bejegyzésben megadott székhely szerinti, egyéni állatorvos esetében az állandó lakcím szerinti területi szervezet.)

A kérelmező az elutasító határozat ellen az országos elnökséghez fellebbezhet.

 

A Magyar Állatorvosi Kamara törvényességi felügyeletét az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter látja el.

Elég a FELIR azonosító és nem szükséges praxisengedély az állatorvosi tevékenység végzéséhez az alábbi esetekben:

- Állatorvostudományi Egyetemen állatorvosként

- állami fenntartású állategészségügyi kutató intézményekben

- állami fenntartású állategészségügyi intézetekben

- fegyveres testületek és rendvédelmi szervek intézményeiben a szolgálati állatok vonatkozásában

 

 

Állategészségügyi szolgáltatást végezni csak az alábbi formákban lehetséges:

https://maok.hu/a_kamararol/praxis_engedelyek

- önálló praxis engedéllyel rendelkező egyéni szolgáltatóként (önálló adószámos vállalkozóként, ami nem egyenlő a valódi  egyéni vállalkozással!) vagy egyéni cégként,

- praxis engedéllyel rendelkező társas vállalkozásban (Bt., Kft.) közreműködő tulajdonosként, alkalmazottként (munkaszerződéssel), ún. szabad foglalkozású állatorvosként (megbízási szerződéssel)

- praxis engedéllyel rendelkező szövetkezet tagjaként

 

Olyan kérelmezőnek aki kamarai tagfelvétel iránti kérelmében úgy nyilatkozik, hogy állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet önálló tevékenység formájában kívánja folytatni, a kamarai tagfelvétel iránti eljárás keretében a praxisengedély feltételeinek meglétét is vizsgálni kell. A kérelmező állatorvosi névjegyzékbe való felvétele esetén egyidejűleg a praxisengedélyt is ki kell adni részére, amennyiben ennek feltételei fennállnak.

 

Lásd még a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján.

Praxis engedélykérelem

2012. CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről

MÁOK