TITK - A bizalmasan kezelt intézmények havi költségvetési jelentésükhöz nyújtott adatszolgáltatása

A bizalmasan kezelt intézmények havi költségvetési jelentésükhöz nyújtott adatszolgáltatása.

Kulcsszavak: titkos, bizalmas, jelentés, PJ02, költségvetési jelentés

Nemzetbiztonsági szolgálatok

A bizalmasan kezelt intézmények a kincstári költségvetési jelentéshez a költségvetési számvitelben elszámolt adataikról a „Kiadások és bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulása” adatlap kitöltésével és becsatolásával szolgáltathatnak adatot.

tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig

Magyar Államkincstár/Költségvetési Fejezetek Főosztálya

- 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól

- 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól  

MÁK_KFF