Nemzeti Viziközmű Nyilvántartás betekintési kérelem - Másolat vagy kivonat kiadása adatszolgáltatással érintett víziközmű-rendszerenként papír alapon - EFER fizetéssel

A  Hivatal által vezetett Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás tartalmáról bárki feljegyzést készíthet, vagy arról másolatot kérhet, illetve a Hivatal köztisztviselőjének jelenlétében  személyesen bárki megtekintheti.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, víziközmű, nyilvántartás, másolat, kivonat, adatszolgáltatás

Természetes vagy jogi személy.

75 nap

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek, nyilatkozatok

Másolat vagy kivonat kiadása adatszolgáltatással érintett víziközmű-rendszerenként papír alapon: 6.000,- Ft, melyet az igény benyújtása előtt elektronikus úton kell megfizetni. 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

MEKH