Budapest XIII. - Birtokvédelem

Amennyiben a birtokost a birtokától tilos önhatalommal, jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában megzavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelmet a jegyzőtől abban az esetben lehet kérni, ha a birtokháborítás egy éven belül történt.

Kulcsszavak: birtokvédelem, birtoksértés, tilos önhatalom

Akit birtokától tilos önhatalommal megfosztanak, vagy birtoklását megzavarják és birtoksértés helye Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén van.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

-      kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),

-      képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),

-      ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),

-      birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését (ideértve a cselekmény leírását),

-      birtokvitával érintett dolog megjelölését,

-      birtoksértés időpontjára történő utalást (folyamatosan fennálló birtoksértő állapot esetén a birtoksértés kezdő időpontja),

-      birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,

-      jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

A kötelező tartalmi elemeket nem, vagy hiányosan tartalmazó kérelmet a jegyzőnek el kell utasítania.   

Egy éven belül fennálló birtoksérelem esetén van lehetőség jegyző előtt birtokvédelmet kérni, ezt követően bíróságon lehet birtokpert indítani.

Ügyintézési határidő: 15 nap. Az ellenérdekű felek számára a bizonyításra rendelkezésre álló idő az eljárási idő első 10 napja – a jegyző a bizonyítékokat eddig fogadhatja be.

Birtokvédelmi kérelem

 

https://www.budapest13.hu/ugy/birtokvedelem/

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

Pesti Központi Kerületi Bíróság

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (végrehajtási eljárásban)

Budapest 13. ker. Település