Budaörs-Pályázati adatlap közoktatási ösztöndíj-SZOC 010

A Közoktatási ösztöndíj a 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)-f) pontjában (általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) meghatározott közoktatási intézményben tanulók tanulmányaihoz nyújtott támogatás.

Kulcsszavak: közoktatási ösztöndíj

Közoktatási ösztöndíjban részesülhet az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 210%-át (59.850 Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 230%-át (65.550 Ft), valamint az általános iskola 7-8 évfolyama, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, és az előző tanév folyamán

A pályázati adatlapot a Budaörsi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

A Közoktatási ösztöndíj adott évi fordulójának pályázatát, tárgyév augusztus 31. napjáig a Szociális és Egészségügyi Bizottság hirdeti meg, melyet a helyben szokásos módon közzétesz.

 

A pályázati felhívásban meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

Közoktatási ösztöndíjra a pályázati adatlap a tárgyévben, szeptember 1-jétől szeptember 30-ig nyújtható be. 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázati űrlap csak az alábbi kötelező mellékletekkel együttesen érvényes.

A pályázat kötelező mellékletei:

A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Az ösztöndíj havi egy főre jutó összege megegyezik a pályázat meghirdetésének évében érvényes minimálbér összegének 10%-ával, megállapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX.24.) önkormányzati rendelet

Budaörs Település