Hivatalos szervek részéről levéltári adatok igénylése és másolatkiadás építésügyi hatósági eljárások támogatásához.

A levéltár őrizetében lévő építésügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó határozatokról hiteles másolat kiadása kizárólag hivatalos szervek (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.) részére. A leggyakrabban előforduló irattípusok: építési, bontási engedélyek, tervdokumentációk, használatbavételi engedélyek, tervrajzok, közművek.

Kulcsszavak: építési engedély, használatbavételi engedély, bontási engedély, tervdokumentáció, másolat, levéltár

Az ügyben érintett hivatalos szerv (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.), amelynek valamilyen jogos érdeke fűződik az adott információ megszerzéséhez.

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva. Az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervek csak elektronikus űrlapon nyújthatják be adatigénylésüket.

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Minden olyan rendelkezésre álló dokumentum másolata, amely a levéltári adatkeresést segíti. Építési, használatbavételi engedély másolata, tervdokumentáció másolata.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

A Magyar Nemzeti Levéltár illetékes: a megyei levéltárak illetékeségi területén kiadott építési, illetve használatbavételi engedélyek esetén.
BFL illetékes a főváros területén kiadott építési, illetve használatbavételi engedélyek esetén.

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról, szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  3. §.

MNL ÜSZ