Pécs – Állampolgársági eskü- vagy fogadalomtétel

A honosított/visszahonosított a köztársasági elnök által aláírt és a Miniszterelnökség minisztere által ellenjegyzett honosítási okirat polgármesterhez történő megérkezését követően, a magyar állampolgárságot az eskü- vagy fogadalom letételének napján szerzi meg. A honosított/visszahonosított az esküt- vagy fogadalmat a Polgármester előtt teszi le.

Kulcsszavak: állampolgárság, honosítás

Bármely személy, aki a honosítási eljárásban érintett.

Az eljárásban eskü- vagy fogadalom letétele szükséges.

A honosítási okirat megérkezését követő 30 napon belül értesíti az anyakönyvvezető a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

Az eskü- vagy fogadalomtételről készült jegyzőkönyv egy példányát öt napon belül meg kell küldeni az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek.

Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti.

Minden esetben szükséges:

A honosítandó/visszahonosítandó érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Fellebbezésnek nincs helye.

Pécs Település