Elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat igénylése (BNPI)

Védett természeti érték és terület tulajdonjogának változásakor az államot elővásárlási jog illeti meg, amelyet a nemzeti park igazgatóság - más jogosultakat megelőzően - jogosult gyakorolni. 

Kulcsszavak: Elővásárlási jog

A kérelmezőnek megkeresést kell előterjesztenie arra vonatkozóan, hogy az Igazgatóság élni kíván-e az elővásárlási joggal. A kérelemhez mellékelni kell az adásvételi szerződést.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

BNPI