Kőröstetétlen - Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amennyiben az Egyéb információk részben felsorolt feltételeket a kút együttesen teljesíti.

Kulcsszavak: Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához, Kőröstetétlen

Kőröstetétlen község közigazgatási területén kút üzemeltetési, fennmaradási eljárást kíván indítani.

A kérelem papír alapon benyújtható Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Iroda Hatósági Csoportjánál annak nyitvatartási rendje szerint, valamint elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-VAGYON-VUZ-2018

Űrlap megnevezése: Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához

Az űrlap bejelentkezés nélkül is online kitölthető és nyomtatás után benyújtható papír alapon természetes személy ügyfelek részéről.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint.

Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához című formanyomtatvány.

Az eljárás illetékmentes.

Hatáskör és illetékesség: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996  (V. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a település Jegyzője.

Az elsőfokú helyi vízgazdálkodási hatósági eljárásban hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett (1052 Budapest V., Városház u. 7.), illetékmentes fellebbezési beadvánnyal, a döntést meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amennyiben a kút a következő feltételeket együttesen teljesíti:

a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és (legfeljebb) 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet (legfeljebb 30 m mély kút esetén) vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

c) nem gazdasági célú vízigény.


Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "kérelem" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Kőröstetétlen Település