Kecskemét - Szünidei gyermekétkeztetés

A szünidei gyermekétkeztetés célja, hogy a szülő, törvényes képviselő, nagykorúvá vált jogosult kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítsa az évközi, illetve a nyári szünetekben.

Kulcsszavak: étkezés, szünidei, hátrányos helyzet

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási helyű nagykorú állampolgár.

- szülő, törvényes képviselő

- nagykorúvá vált jogosult

- meghatalmazott

A szünidei étkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozatot az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A nyilatkozatot Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell leadni, személyesen az ügyfélszolgálaton, postai vagy elektronikus úton.

A nyilatkozat benyújtásának határideje: az évközi szünet időtartamának kivételével a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 21/C. §-a szerinti Nyilatkozat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez.

- meghatalmazott által történő ügyintézés esetén meghatalmazás,

- különleges táplálkozási igény esetén az azt igazoló orvosi igazolás,

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya

Bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére az intézmény (bölcsőde, óvoda) zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 5 hónaposnál idősebb, intézménybe nem járó kisgyermekek és iskolás gyermekek részére a tavaszi, őszi, téli szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, nyári szünetben pedig legalább 43 munkanapon biztosítja az önkormányzat a déli, meleg főétkezést.

Kecskemét Település