Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni jogát érintő jognyilatkozat jóváhagyására

A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú, a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit érintően korlátozott személy
nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges, a cselekvőképtelen kiskorú/gondnokolt nevében törvényes képviselője (szülő, gyám/gondnok) tesz jognyilatkozatot. Vannak olyan, jogszabályban meghatározott esetek, melyekben a törvényes képviselő jognyilatkozata csak akkor érvényes, ha azt a gyámhivatal, mint a gyermek/gondnokolt érdekében állót, jóváhagyta.

Kulcsszavak: Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni jogát érintő jognyilatkozat jóváhagyására

Törvényes képviselő (szülő/gyám/gondnok)

A személyes megjelenéshez nem kötött jognyilatkozatokat, vagyis az eljárás megindítására vonatkozó kérelmet és a jogorvoslati kérelmet postai úton, elektronikus úton, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján vagy személyesen lehet előterjeszteni.
Életvitelszerűen külföldön tartózkodó ügyfél esetén személyesen megtett jognyilatkozatnak kell tekinteni a kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton megtett jognyilatkozatot (skype). Ügyfélkapun keresztül van lehetőség a megjelölt elektronikus ügyintézésre. Link: https://gate.gov.hu

60 nap; kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni. 

A jognyilatkozatot magában foglaló okirat

EKEIDR2