Kecskemét - Hatósági bizonyítvány kérelem

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Kulcsszavak: hatósági bizonyítvány

természetes személyek, jogi személyek

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem esetén elektronikus úton kell a kérelmet benyújtania.

Hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelem esetén az ügyintézési határidő 8 nap.

Nincs fizetési kötelezettség

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.17.) Korm. rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kecskemét Település