Pénzügyi fogyasztóvédelmi panasz

Az MNB a kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárásban azt vizsgálja, hogy a pénzügyi szolgáltató a rá vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezéseket megtartja-e, illetve amennyiben a pénzügyi szolgáltató eljárása, mulasztása jogszabályt sért, eljár annak érdekében, hogy a pénzügyi szolgáltató jogszerű működését helyreállítsa.

Kulcsszavak: panasz, fogyasztóvédelem, kérelem, pénzügyi szolgáltató, pénzügyi panasz, pénzügyi fogyasztóvédelem

A fogyasztóvédelmi eljárást kizárólag fogyasztó – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy – kezdeményezheti.

Az MNB fogyasztóvédelmi eljárás megindításának feltétele, hogy előzőleg az ügyfél panaszával az ügyben érintett pénzügyi intézményt megkeresse melyben részletezi, hogy mit sérelmez, és panaszát a pénzügyi intézmény elutasítsa.

Az MNB fogyasztóvédelmi eljárásának megindításához nem kötelező kérelem nyomtatványt használni. A kérelem megírásához azonban segítséget nyújt az MNB honlapján található formanyomtatvány, amely hasznos információt tartalmaz arról is, hogy milyen esetben kezdeményezhető fogyasztóvédelmi eljárás.

A kérelem kötelező tartalmi eleme:

- a fogyasztó vagy képviselőjének: neve, lakcíme (hasznos lehet e-mail cím és telefonszám megadása),

- meghatalmazott útján történő eljárás esetén az MNB fogyasztóvédelmi eljárására vonatkozó meghatalmazás,

- a panaszolt pénzügyi szolgáltató neve,

- az MNB döntésére vonatkozó kifejezett kérelem, panasz összefoglalása,

- a fogyasztó eredeti aláírása.

A kérelemre indult fogyasztóvédelmi eljárás esetén az ügyintézési határidő 6 hónap. A tényállás tisztázásához szükséges, illetve az MNB végzéseiben szabott hiánypótlási határidő az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A kérelemhez csatolni szükséges:

- a pénzügyi szolgáltató felé tett panasz másolatát,

- a pénzügyi szolgáltató válaszát a panaszra,

- amennyiben nem kapott választ, akkor a nyilatkozatot arról, hogy nem kapott választ,

- amennyiben meghatalmazott útján jár el, akkor a meghatalmazotti nyilatkozatot,

- minden olyan egyéb dokumentumot melyről a fogyasztó úgy gondolja, hogy a kérelmét alátámasztja.

Az MNB fogyasztóvédelmi eljárása költségmentes.

Hatáskörrel rendelkező hatóság a Magyar Nemzeti Bank.

Fellebezésre nincs lehetőség, további jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

MNB fogyasztóvédelmi eljárása telefonon nem kezdeményezhető, kérdés esetén hívhatja az MNB telefonos ügyfélszolgálatát.

Elérhetőség, nyitva tartás a következő linken érhető el: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/elerhetosegek/hivjon-minket

Az MNB fogyasztói kérelem személyesen is benyújthatja az MNB ügyfélszolgálatán, továbbá a Kormányablakoknál.

Az MNB személyes ügyfélszolgálatának elérhetősége, nyitva tartása a következő linken érhető el: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/elerhetosegek/keressen-fel-minket-budapesten

Fogyasztói kérelem formanyomtatvány: https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-kerelem-az-mnbhez-20180904.pdf

Pénzügyi szervezethez benyújtandó panasz formanyomtatvány: https://www.mnb.hu/letoltes/fogyasztoi-panasz-szolgaltatonak-20180904-1.pdf

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban információt találhat az MNB oldalán a következő linken: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz/formanyomtatvanyok/elektronikus-ugyintezes

a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

MNB