Törlés harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékéből (gazdálkodó szervezetek)

Harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók jegyzékéből való törlés.

Kulcsszavak: MKVK, könyvvizsgáló, harmadik ország, gazdálkodó, törlés

Jogi formájától függetlenül olyan szervezet, amely szerepel a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény  71/A. § (1) bekezdése szerinti jegyzékben.

Kérelmet kell előterjeszteni a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (továbbiakban: kamara) felvételi bizottságához a harmadik országbeli könyvvizsgálók névjegyzékéből történő törlés érdekében. A kérelem előterjesztésére elektronikusan van lehetőség, a lap tetején található „Elektronikusan” menüpont választásával.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdése b) -c) pontjai, valamint az 50. § (7) bekezdése szerint

Kérelem (az elektronikus űrlapon a „levél szövege” adatmezőbe beírandó vagy aláírt, szkennelt iratként csatolandó az elektronikus űrlaphoz).

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Bizottsága

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Elnöksége

További információk: a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Felvételi Szabályzata tartalmazza

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény - 5. § c); 9. §; 71.§ -72. §

MKVK