Jogi segítői névjegyzék - hiánypótlás

A jogi segítő a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján peren kívüli jogi szolgáltatást nyújt, illetve pártfogó ügyvédként jár el. A jogi segítői tevékenység végzésére a jogi segítő a szolgáltatási szerződés jogi segítségnyújtó szolgálattal történő megkötésével válik jogosulttá. A jogi segítők nyilvántartását a jogi segítő névjegyzék tartalmazza.

Ezen a felületen – a nyilvántartási szám megadása után – a hiánypótlási felhívásra adott választ lehet feltölteni.

Kulcsszavak: jsnj, jogi segítői névjegyzék, jogi, segítői, névjegyzék, hiánypótlás

Ezen a felületen – a nyilvántartási szám megadása után – a hiánypótlási felhívásra adott választ lehet feltölteni.

INFO