Kecskemét - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatos ügyek

A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosítása, meghosszabbítása és megszüntetése

Kulcsszavak: módosítás, meghosszabbítás, megszüntetés, háziorvos, orvos, feladat-ellátási szerződés, alapellátás

feladat-ellátási szerződéssel rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos

Kérelmet kell benyújtania Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatnak címezve a Polgármesteri Hivatal Társadalompolitikai Osztályához papíralapon vagy e-papír-szolgáltatás igénybevételével.

Jogkövetkezmények a kérelem benyújtásának elmulasztása esetén:

-feladat-ellátási szerződés megszűnése

-működési engedély visszavonása

-finanszírozási szerződés megszűnése

a kért módosítási időpontot megelőző 3. hónap

kérelem

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda Társadalompolitikai Osztály

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

 

Kecskemét Település