Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. - Számlamásolat kérése

A felhasználó számlamásolatot igényelhet az űrlap kitöltésével.

Kulcsszavak: számla, számlamásolat

A DRV Zrt.-nél nyilvántartott, érvényes közszolgáltatási jogviszonnyal rendelkező felhasználó.

Kérjük, adja meg  a *-gal jelölt részen a felhasználóazonosítóját, nevét, e-mail-címét, a számla számát, melyről másolatot kér, illetve üzenetét. Majd válassza ki, milyen módon kéri a számlamásolatot megküldeni. Regisztrációt követően a Számlabefizetés, Számlamásolat kérése pontban a számláit pdf-formátumban megtekintheti. Amennyiben papíralapú számlájáról hiteles másolatot igényel, kérjük, adja meg a kért számla sorszámát.

Az ügyintézés díjmentes.

DRV Zrt. Ügyfélszolgálat

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

DRVUGYFSZ