MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS

Tagsági viszony megszüntetése a kamarai tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a kamarai tag, Magyarországon történő egészségügyi tevékenységet nem kíván folytatni vagy egyéb okból kamarai tagságáról lemond.

Kulcsszavak: MGYK TAGSÁG MEGSZÜNTETÉS

Gyógyszerészi kamarai tag

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. XCVII. törvény alapján,

„18. § (1) Megszűnik a tagsági viszonya annak, aki

a) a tagsági viszonyáról lemondott”

A kamarai tag, a tagsági viszony megszüntetésére rendszeresített űrlap kitöltését követően, az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt, eljuttatja azt, a Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete részére.

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében
- postai úton
- személyesen

Nincs

Főszabályként a kérelem az MGYK területi szervezete, első fokon eljáró szervhez - beérkezését követő 8 nap.
Az eljárás rendjére vonatkozóan az Ekt. illetve az Ákr. szabályai az irányadóak. (lsd. vonatkozó jogszabályok)
 

- kitöltött tagsági viszony megszüntetésére irányuló kérelem

- MGYK tagsági kártya postai úton való visszaküldése a területi szervezet részére

A kérelem benyújtása illetékmentes

Magyar Gyógyszerészi Kamara illetékes területi szervezete
https://www.mgyk.hu/20100223megyei_szervezetek.html
https://www.mgyk.hu/admin/data/file/20211007/megyei_hivatali_kapuk.pdf

Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnökség
cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/B
telefon: +36 1 351 94 83
e-mail: hivatal@mgyk.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:
hosszú név: Magyar Gyógyszerészi Kamara
rövid név: MGYK
KRID szám: 338169369

A tagsági viszony megszüntetésére irányuló kérelem postai úton is benyújtható.

Ebben az esetben az ügyintézés módja:

Tagsági viszonnyal kapcsolatos nyomtatványok

MGYK