Fogyasztóvédelem - Kérelem egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat jóváhagyása tárgyában

Az egyetemes szolgáltatói engedélyes egyetemes szolgáltatói üzletszabályzatát a MEKH részére elektronikus úton jóváhagyásra megküldeni köteles.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, fogyasztóvédelem, egyetemes szolgáltatás, üzletszabályzat jóváhagyás, villamos energia, földgáz

A villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyesek.

A kötelezettség megsértése esetén a Hivatal mérlegelés alapján  az ágazati jogszabályokban meghatározott szankciókkal (bírság kiszabása, felhívás kötelezettség teljesítésére) élhet.

Félévente esedékes.

Igazgatási szolgáltatási díj:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Nincs,  bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető az eljárást lezáró döntés megtámadásával.

MEKH