Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság - Barlangban végzendő kutatáshoz vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges barlangban, vagy barlangszakaszban végzendő tudományos kutatáshoz, feltáró kutatáshoz, kísérlethez, gyűjtéshez.

Kulcsszavak: barlang, hozzájárulás, Aggtelek, vagyonkezelői, kutatás, kísérlet, gyűjtés, nemzeti park

Barlang feltáró kutatására – a búvármerüléssel megvalósuló kutatás kivételével – az a természetes vagy jogi személy kaphat vagyonkezelői hozzájárulást, aki vagy amelynek a kutatásért felelős tagja, alkalmazottja barlangi kutatásvezető.
Barlang tudományos kutatására az a természetes vagy jogi személy kaphat vagyonkezelői hozzájárulást, aki vagy amelynek kutatásért felelős személye rendelkezik a kutatás, kísérlet, gyűjtés témakörének megfelelő

a) szakismeretet igazoló végzettséggel vagy képesítéssel,

b) tudományos fokozattal, vagy

c) legalább öt éves, publikációkkal vagy intézményi tevékenységgel igazolható szakmai gyakorlattal.

A kérelmező barlangban, barlangszakaszban végzendő tudományos kutatásához, feltáró kutatáshoz, kísérlethez, gyűjtéshez vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelmet terjeszthet elő.

Természetvédelmi bírság vagy szabálysértési bírság.

A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemről az Igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül dönt.

A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemben meg kell jelölni:

a) a kérelmező személyére vonatkozó adatokat: a kérelmező nevét, címét (jogi személy esetében a vezetőjének nevét, a jogi személy székhelyét), elérhetőségeit;

b) a kérelem tárgyát képező barlangra vonatkozó adatokat: barlang neve, kataszteri száma, jelenlegi ismert hossza, mélysége;

c) a kutatásvezetőre és a kutatásvezető-helyettesre vonatkozó adatokat: neve (anyja neve, születési helye és ideje), lakcíme, elérhetőségei, kutatásvezetői igazolvány száma;

d) a kérelmezett tevékenységre vonatkozó főbb adatokat: a tevékenység rövid összefoglalása, tervezett kezdés és befejezés, a tevékenység tervezett gyakorisága és/vagy évenkénti száma, tervezett létszáma, a tervezett tevékenység barlangon belüli helyszíneinek megnevezése (barlangszakasz vagy terem); ) Részletes kutatási tervet, amennyiben releváns, úgy egyéb dokumentációval (fénykép, térkép stb.);

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Agrárminisztérium

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

ANPI