BEVR - Rendelkezés kincstáron kívülről érkező bevételek jóváírásáról

A központi költségvetési szerv kincstári számlájára érkező bevétel jellemző bevételi jogcímen (ERA-kód) történő elszámolása.

Kulcsszavak: bevételi ERA, beégetés, jóváírás

Központi költségvetési intézmények

A Magyar Államkincstáron kívülről érkező bevételek - költségvetési körbe tartozó - kincstári számlán történő jóváírásának ERA- kódjáról nevű nyilatkozat kitöltésével a központi költségvetési intézmények részére lehetőség van a jellemző bevételi jogcím (ERA-kód) számlavezető rendszerben történő beállítására az utólagos rendezések mennyiségének csökkentése érdekében.

Az eljárás nem von maga után fizetési kötelezettséget

Magyar Államkincstár/Költségvetési Fejezetek Főosztálya

MÁK_KFF