Budapest 04. ker. - Zenés, táncos rendezvény: engedély-köteles

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Kulcsszavak: rendezvény, rendezvénytartási, zenés-táncos, rendezvényszervezés, városnapok, fesztivál

Zenés, táncos rendezvényt szervező Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

Az engedély iránti kérelmet

kell benyújtania, elektronikus úton, a Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem elnevezésű iFORM formanyomtatványon.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet hatálya az alábbi alkalmi vagy a rendszeres zenés, táncos rendezvényekre terjed ki:

- tömegtartózkodásra szolgáló építményben (bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható) tartanak, illetve
- szabadban tartanak és a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.

A rendeletet nem kell alkalmazni:
- a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
- a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,
- vallási közösségek vallásos szertartásaira, rendezvényeire,
- a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
- a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

 

 A rendszeres rendezvények helyszínének általános ellenőrzése
A hatóság - az építésügyi és az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság kivételével - egy éven belül legalább egyszer köteles a rendszeres rendezvények helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt.

A rendezvények időpontjában történő ellenőrzés
Az alkalmi rendezvényt a hatóság szükség szerint ellenőrzi.

A hatóság az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokra, jogsértésekre tekintettel - a külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeken túl - az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja:

Amennyiben az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértéseket tapasztalja, köteles a külön jogszabályban meghatározott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:

Ügyintézési határidő: 20 nap

A kérelmet elektronikus úton, a Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem (új kérelem) elnevezésű iFORM formanyomtatványon kell benyújtani.

Beadványhoz csatolandó iratok (lehetőség szerint pdf formátumban):

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem (változás bejelentése) elnevezésű iFORM formanyomtatványon, elektronikus úton.

A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem (megszüntetés bejelentése) iFORM formanyomtatványon, elektronikusan.

A rendezvénytartási engedélyezési eljárás illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője
(Az eljárást a jegyző nevében a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala

Az elsőfokú határozat, illetve a jogszabályban meghatározott végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a döntést meghozó hatóságnál Budapest Főváros Kormányhivatalához címezve.

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

Budapest 04. ker. Település