E-BEJELENTŐ: DÍJFIZETŐI ADATVÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

Jelen ügytípusban, ha Ön bizonyos szolgáltatóknál a szerződő felhasználótól eltérő díjfizetőként (számlafizetőként) van bejelentve, és valamely kapcsolattartási adata (e-mail cím, telefonszám, levelezési cím) megváltozik, úgy ezt lehetősége nyílik jelezni a szolgáltatók felé.
Az ügytípus online a magyarorszag.hu-ról kiindulva, vagy az e-bejelentő honlapjáról közvetlenül indítva, vagy személyesen a kormányablak ügyfélszolgálatokon intézhető.
 

Kulcsszavak: e-bejelentő, díjfizetői adatváltozás, bejelentés

Bármely természetes személy, aki valamely alapnyilvántartás alanya (személyiadat-és lakcímnyilvántartás (SZL), központi idegenrendészeti nyilvántartás (ISZL), vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT)), és rendelkezik elektronikus ügyfél tárhellyel (KÜNY-tárhellyel), valamint online ügyintézés esetén a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) valamelyik azonosítási szolgáltatásával (Ügyfélkapu, eSzemélyi, RKTA, Arcképes azonosítás), továbbá az adott szolgáltatónál a szerződő felhasználótól eltérő díjfizetőként van bejelentve.

Amennyiben nem biztos abban, hogy rendelkezik-e KÜNY tárhellyel, a következő szolgáltatás segítségével nyílik lehetősége ellenőrizni, illetve igényelni: Tárhely igénylés szolgáltatás

 A szolgáltatást abban az esetben tudja igénybe venni, ha az Önt díjfizetőként nyilvántartó szolgáltatók már csatlakoztak. A szolgáltatással elérhető közüzemi és hírközlési szolgáltatók csatlakozása folyamatos. (A csatlakozott szolgáltatók listáját itt érheti el).
 

Az ügytípus igénybevételéhez e-bejelentő regisztráció szükséges. Ezt az e-bejelentő honlapján teheti meg, KAÜ-s azonosítást követően vagy személyesen valamely kormányablakban. Amennyiben a regisztráció során, vagy azt követően rögzítette a személyes profiljában a szolgáltatóit, kapcsolattartási adatait, ezek az űrlapon már előtöltésre kerülnek. Ha szeretné, lehetősége van módosítani is ezeket.

Online ügyintézés esetén
-    Indítsa el a szolgáltatást;
-    Jelentkezzen be a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítási szolgáltatások valamelyikével (Ügyfélkapu, RKTA, eSzemélyi, Arcképes azonosítás);
-    Ha még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, regisztráljon;
-    Válassza ki az Adatváltozás bejelentése (VB) ügykategórián belül a Díjfizető adatváltozás-bejelentése ügytípust, amennyiben a szerződőtől eltérő díjfizetőként (számlafizetőként) kívánja valamely kapcsolattartási adatának megváltozását bejelenteni;
-    Válassza ki azokat a szolgáltatókat, akiknek el kívánja küldeni bejelentését;
-    Adja meg az űrlapon szereplő adatokat (az Ön azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok a közhiteles nyilvántartásból előtöltésre kerülnek).
Ellenőrzés után küldje be, a sikeres beküldésről visszaigazolást kap és letöltheti a beküldött fájlokat.

Személyes ügyintézés esetén
-    Keressen fel egy kormányablakot (bármely kormányablakban intézhető), előtte, ha teheti, foglaljon időpontot);
-    Az ügyintézés gördülékenysége érdekében vigye magával a Kormányablakba a személyes ügyintézéshez szükséges dokumentumokat (pl. szolgáltatói számlalevelek, szerződések), amelyek alapján a szolgáltatói azonosítók is megadhatók;
-    Az ügyintéző az Ön megbízása alapján azonosítást követően rögzíti a rendszerben az Ön által megadott, a kapcsolattartási adatok változásának bejelentéséhez szükséges adatokat;
-    Visszaigazolást kap arról, ha az ügyindítás sikeresen megtörtént.

Amennyiben még nem rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges KÜNY tárhellyel, vagy még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, a kormányablakban ezt is megteheti.
Az űrlap kitöltését és ellenőrzését követően beadványa beküldésre kerül a kiválasztott szolgáltatók felé. A beküldést követően még további 15 munkanapig lehetősége nyílik arra, hogy a felületen belépve beadványát letöltse és elmentse. Az ügy aktuális státuszát pedig az Ügykövető menüpontban tudja megtekinteni, illetve – amennyiben profiljában feliratkozott rá – emailben is kap visszajelzést arról, ha a szolgáltató fogadta az Ön bejelentését.
 

A szerződéses adatokban bekövetkező változás a változástól számított 15 napon belül bejelentendő az érintett szolgáltatók felé. A megváltozott adatok átvezetése a szolgáltató nyilvántartásában a bejelentés alapján valósul meg.

Az adatváltozásra irányuló bejelentést az érintett szolgáltatónak az ügyfél beazonosítására nyitva álló 5 munkanapon túl a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott határidőn belül kell feldolgozni és nyilvántartásába átvezetni.

Az ügytípushoz nem kapcsolódik benyújtandó dokumentum.

A szolgáltatás használata a természetes személy ügyfelek számára díj- és illetékmentes.

Csatlakozott szolgáltatók – a bejelentéssel kapcsolatos eljárás vonatkozásában.
Pest Megyei Kormányhivatal – az e-bejelentő adattovábbítási szolgáltatással kapcsolatban.
 

Csatlakozott közüzemi szolgáltatók: Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivatal.

Csatlakozott hírközlési szolgáltatók: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

E-bejelentő szolgáltató: Miniszterelnökség.

Csatlakozott szolgáltatók aktuális listája.
A szolgáltatás csak előzetes regisztráció után vehető igénybe.
 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII.2.) Korm. rendelet 
 

PMKH