KH KTF Állásfoglalás iránti kérelem a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok értelmezése és alkalmazása tekintetében - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság elvi jellegű jogértelmezés elősegítése érdekében állásfoglalás formájában általános felvilágosítást nyújt a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó megkeresésekre. A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalásai ugyanakkor kötelező erővel nem bírnak és nem helyettesíthetik az egyes eljárások lefolytatásához szükséges szakértelmet, mégis jelentős segítséget nyújtanak az ajánlatkérők és az ajánlattevők számára a közbeszerzési eljárások jogszerű lefolytatásához és a jogérvényesítéshez.

Kulcsszavak: Közbeszerzés, állásfoglalás, Kbt., jogértelmezés

Elsősorban a közbeszerzési piac szereplői, a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői, ajánlattevői oldálán részt vevő gazdasági szereplők és természetes személyek, ezen felül bármilyen természetes vagy nem természetes személy.

2018. január 31. napjától az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 1. § 17.a pontja, 9. § (1) bekezdése, 108. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfelek állásfoglalás kéréseiket elektronikusan, a www.mo.hu weboldal eForms rendszerén keresztül nyújthatják be. A magánszemélyek állásfoglalás kéréseiket elektronikus úton a kapcsolat@kt.hu, vagy a titkarsag@kt.hu email-címre is megküldhetik.

Az állásfoglalások kibocsátása térítésmentes.

Közbeszerzési Hatóság, Közszolgálati és Támogató Főosztály, Jogi Osztály

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 187. § (2) bekezdés m) pont 

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG