Bányászati eszközök elhelyezésére és üzemben tartására irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények, szállítóvezetékek, a kutatási műveletekhez szükséges berendezések elhelyezése céljára – megállapodás hiányában – a bányavállalkozó az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak befejezéséig, szolgalom alapítását igényelheti. 
Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények és szállítóvezetékek üzemeltetése időtartamára a bányavállalkozó, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében, szolgalmi jog alapítását igényelheti. 
 

Kulcsszavak: Bányászati eszközök elhelyezésére és üzemben tartására irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

Az eljárás a bányavállalkozó kérelmére indul. A bányavállalkozónak, a kérelem benyújtása előtt meg kell kísérelnie a megegyezést az ingatlan tulajdonosaival a szolgalom alapításáról és a fizetendő kártalanítás mértékéről. A kérelem abban az esetben nyújtható be, ha a megegyezés nem jött létre.
- Jogosult még az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetője 

Kérelmező adatai, az érintett ingatlan és az ingatlantulajdonosok adatai, biztonsági övezet mértéke, a szolgalom alapján a bányavállalkozót megillető jogosultságok, a biztonsági övezetre vonatkozó korlátozások és tilalmak.

75 NAP

Változási vázrajz és területkimutatás, jogosult lista, tulajdoni lap,  az ingatlantulajdonos részére megküldött ajánlat a tértivevénnyel együtt

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekedzés határozza meg, melynek mértéke 3.000,- Ft.

EKEIDR2