Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. - Számlabefizetés

A felhasználó számlafizetést kezdeményezhet regisztrációt követően.

Kulcsszavak: számlabefizetés, fizetés, online fizetés

A DRV Zrt.-nél nyilvántartott, érvényes közszolgáltatási jogviszonnyal rendelkező felhasználó.

Online bankkártyás befizetés esetén a számla nyitott státusza mindaddig fennáll, míg a befizetést le nem könyveljük.

Az ügyintézés díjmentes.

DRV Zrt. Ügyfélszolgálat

Esetleges panasza további orvoslása céljából, amennyiben a kapott válaszokkal, intézkedésekkel nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat bejelentéssel:

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

58/2013. (II. 27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

DRVUGYFSZ