Hódmezővásárhely - Munkakezdési/közútkezelői hozzájárulás (elvi hozzájárulás a munkakezdéshez tervezési fázisban)

A munkálatok megkezdése előtti szakaszban kell megkérni! A közterület felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez és cseréjéhez a közterület kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közterület kezelője feltételeket ír elő.

A közútkezelői hozzájárulást a polgármester adja ki, a döntés-előkészítő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

Kulcsszavak: Közútkezelői hozzájárulás elvi

Az ügyindítást annak kell kezdeményeznie, aki a közterület felbontásával kapcsolatos terveket készíti.

Közterület bontási kérelmet kell a tényleges használat előtt benyújtani.

Ügyet indíthatnak: személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton, ügyfélkapun keresztül, scannelten e-mailen benyújtott kérelem formájában.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét vagy székhelyét,

b) a kivitelezéssel érintett terület pontos megnevezését, igénybevétel célját,

c) a közterülettel kapcsolatban a munka mennyiségét, valamint az elhelyezendő vezeték  hosszát, igénybevétel célját,

d) a teljes tervdokumentációt. 

 

A közterületen engedélytől, hozzájárulástól eltérő, illetve engedély, hozzájárulás nélküli használata esetén a használó a polgármester felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén helyreállítani.

Ügyintézési határidő: 8 nap , illetve 21 nap.

A kérelemnek tartalmaznia kell a teljes műszaki dokumentációt.

Csak előzetes, elvi hozzájárulás. Illetékmentes.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere nevében eljárva az ügyintézés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Csoportján történik.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet védelméről

többszörösen módosított 5/2004.(01. 21.) Kgy. sz. rendelet

Hódmezővásárhely Település