Nagykanizsa - Kérelem kút megszüntetéséhez

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amennyiben az Egyéb információk részben felsorolt feltételeket a kút együttesen teljesíti.

Kulcsszavak: kút engedély megszüntetés

Nagykanizsa Megyei Jogú Város illetékességi területén kút megszüntetési eljárást kíván indítani.

A kérelem papír alapon benyújtható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, annak nyitvatartási rendje szerint, valamint elektronikus formában elektronikus űrlap benyújtásával az E-önkormányzat Portálon keresztül.

Űrlap száma: ASP-VAGYON-VMSZ-2018

Űrlap megnevezése: Kérelem kút megszüntetéséhez

Az űrlap bejelentkezés nélkül is online kitölthető és nyomtatás után benyújtható papír alapon természetes személy ügyfelek részéről.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint.

Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kút megszüntetésének engedélyéhez című formanyomtatvány.

Az eljárás illetékmentes.

Hatáskör és illetékesség: A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V. 22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője.

Az elsőfokú helyi vízgazdálkodási hatósági eljárásban hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalnak címzett (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 10.), fellebbezési beadvánnyal, a döntést meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amennyiben a kút a következő feltételeket együttesen teljesíti:

a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és (legfeljebb) 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet (legfeljebb 30 m mély kút esetén) vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

c) nem gazdasági célú vízigény.


Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Kérelem kút megszüntetéséhez), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "kérelem" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Nagykanizsa Település