Nyugdíjas és nem köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógusok részére igazolás igénylése

Nyugdíjas vagy nem köznevelési intézményekben foglalkoztatott pedagógusok részére igazolás állatható ki, amely a pedagógusigazolványhoz kapcsolódó kedvezményekre való jogosultságukat igazolja.

Kulcsszavak: nyugdíjas pedagógus, nem köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógus. pedagógusigazolvány, pedagóguskedvezmény

Nyugállományba helyezett aktív jogviszonnyal nem rendelkező vagy nem köznevelési intézményekben dolgozó pedagógus kérheti az igazolás kiállítását.

Személyesen, levélben, emailben vagy epapír szolgáltatáson keresztül kell megkeresni az Oktatási Hivatalt. A megkereséshez csatolni kell a kitöltött igénylőlapot, és  nyugállományba helyezett pedagógus esetében az igazolást arról, hogy pedagógus munkakörből helyezték nyugállományba, nem köznevelési intézményben foglalkoztatott esetén a munkáltatói igazolást. Az igazolás postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján vehető át.

Postacím: Oktatási Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 19.

E-mail: igazolvany@oh.gov.hu

Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Maros utca 19-21. (bejárata az irodaház főbejárata mellett található, és ajtaja közvetlenül az utcafrontról nyílik) A nyitva tartásról tájékozódjon a https://www.oktatas.hu/kapcsolat/kozponti_ugyfelszolgalat oldalon.

Az „Ügyintézés indítása” gomra kattintva az e-papír szolgáltatási felület nyílik meg. Kérem az Ügyfélkapus bejelentkezést követően először a címzettet (Oktatási Hivatal) válassza ki. Ezt követően az ügytípusoknál már csak a Hivatalhoz tartozó ügyek jelennek meg. Szükség esetén az adott ügytípust kiválasztva a súgó gombra kattintva találhat bővebb leírást. 

Együttműködés hiányában kérése nem teljesíthető.

Ügyfélre vonatkozóan határidő nem tűzhető ki, értékelhető megkeresés alapján bármely időpontban megkérhető. Hivatalunk a megkereséstől számított maximum 8 napon belül teljesíti Ügyfél kérését.

Igénylőlap: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/igazolvanyok/Adatlap_pedagogusigazolvany_igenylesehez.pdf

Meghatalmazás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/igazolvanyok/Meghatalmazas_minta_peda.pdf

Nem köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógusok estében munkáltatói igazolás

Nyugdíjas pedagógusok esetében az Adatlap mellé szükséges csatolni az utolsó köznevelési intézményében kiadott nyugdíjba helyezéssel kapcsolatos dokumentumot.

Nyugállományba helyezett pedagógus második vagy többedik igazolásának kiállításához a fenti dokumentumok már nem szükségesek.

Díjmentes.

Oktatási Hivatal

Jogorvoslatnak nincs helye.

Szakképző intézményben foglalkoztatott pedagógusok részére a foglalkoztató szakképző intézményben igényelhető.
A pedagógusigazolvány helyett kiállított igazolás meghatalmazott útján is átvehető az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán
Nyugállományba helyezett pedagógus második vagy többedik igazolásának kiállításához a fenti dokumentumok már nem szükségesek..

Meghatalmazás

362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről

OH