Vízügyi hatósági eljárás

Az Eüsztv. alapján elektronikus eljárásra köteles vagy azt választó ügyfelek a vízgazdálkodási hatósági hatáskörrel kapcsolatos ügyeik intézéséről rendelkezhetnek, így különösen vízjogi engedélyezés, bejelentés, adatszolgáltatás, vízgazdálkodási kötelezettség teljesítése.

Kulcsszavak: Vízügy, vízgazdálkodás, hatóság, elvi vízjogi engedély, vízjogi létesítési engedély, vízjogi üzemeltetési engedély, vízjogi megszüntetési engedély, vízjogi fennmaradási engedély, vízjogi kötelezés

A vízügyi/vízvédelmi eljárásban elektronikus eljárásra kötelezett vagy azt választó ügyfelek.

A vízügyi ügyintézéshez az ügyfeleknek be kell jelentkeznie a VIZEK keretrendszerbe.

Az engedélyes ügyfelek nevében a VIZEK keretrendszerbe belépő felhasználók biztonságos azonosítását a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ SZEÜSZ) végzi, mely sikeres azonosítás után a VIZEK keretrendszernek átadja a felhasználó 4T egyedi azonosító adatát. Így minden felhasználó egy természetes személyhez kapcsolódik.

A sikeres KAÜ azonosítás előfeltétele a VIZEK keretrendszerben történő ügyfél regisztrációnak.

A teljes keretrendszeri funkcionalitás a belépést követően érhető el az ügyfelek számára.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, azzal szemben a vízügyi/vízvédelmi hatóság kötelezés útján intézkedik a jogszerűsítés érdekében.

Az ügyintézési határidőre az Ákr. szabályai irányadók.

A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti mellékleteket és az egyéb ágazati jogszabályokban meghatározott mellékleteket kell csatolni.

https://www.katasztrofavedelem.hu/284/vzgyi-szakterlet

A 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben meghatározottak szerint.

A 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. §-ban meghatározott hatóságok a 2. számú melléklet szerinti illetékességgel.

https://www.katasztrofavedelem.hu/137/kapcsolat

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2017. január 1-én hatályba lépett rendelkezése kimondja, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek kötelesek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A vízügyi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó vízügyi igazgatási és hatósági kérelmek benyújtása 2018. január 1-jétől elektronikusan is biztosított.

Az Eüsztv. értelmében a természetes személyek választhatnak a papír alapú ügyintézés, valamint az elektronikus ügyintézés között, azonban a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteknek kötelező 2018. január 1-től elektronikusan indítani a vízügyi eljárásait.

2018. január 1. és 2019. december 31 között I. lépésben az elektronikus ügyintézés az e-Papír szolgáltatás segítségével volt biztosított.

II. lépésben 2020. január 1-jétől a VIZEK keretrendszer indulásával a 2017. évi CXXXIV. törvény a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról 33/G. § (2) bekezdés alapján az ügyfél elektronikus azonosítását követően a vízgazdálkodási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó beadványait kizárólag a VIZEK rendszeren keresztül nyújthatja be a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vízügyi hatóság részére.

https://www.katasztrofavedelem.hu/130/vzgyi-s-vzvdelemi-hatsgi-tevkenysg

BM OKF