Békéscsaba - Településrendezéssel, településképpel kapcsolatos állásfoglalások, igazolások kiadása

A főépítész tájékoztatást ad Békéscsaba közigazgatási területén belül található ingatlanokra vonatkozó beépítési előírásokkal, településképi előírásokkal kapcsolatosan.

Kulcsszavak: Településrendezés, településkép, állásfoglalás, igazolás

Az ügyindításra bárki jogosult.

A kérelmező a városi főépítészhez beterjesztett megkeresésben tájékoztatást kér egy adott ingatlan beépítési előírásaira, településképi követelményeire vonatkozóan.

Ügyintézési határidő: 30 nap

A kérelmező által írásban megfogalmazott megkeresés, amelyben a kérelem tárgyát képező ingatlan helyrajzi számmal vagy címmel van meghatározva.

Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere / jegyzője

Békéscsaba Település