Állati melléktermék szállító jármű engedélyezése

Az engedélyezési  eljárás az állati eredetű melléktermék szállítói tevékenységre nyilvántartásba vételt kérő vállalkozások kérelmére indul, és a járási hivatal eljárása során, a jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén nyilvántartásba veszi és engedélyezi a járművet a kérelmezett használatra, erről határozatot hoz. 
Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja: 
 

Kulcsszavak: Állati melléktermék szállító jármű engedélyezése

Gépjármű tulajdonosa/üzemben tartója illetve ezek meghatalmazottja (természetes vagy jogi személy)​

Kérelmező (cég vagy magánszemély) neve, Címe vagy székhelye, Adószáma, Anyja neve (magánszemély esetén), Elérhetőség: telefon, e-mail, Tervezett szállítandó melléktermékek, A gépjármű rendszáma, hasznos raktere.

60 map

A jármű forgalmi engedély másolata. A gépjárművet be kell mutatni, ill. megtekintését lehetővé kell tenni!

0 ft

EKEIDR2