KH SZEF Szerződés-ellenőrzési eljárás kezdeményezése - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság Szerződés-ellenőrzési Főosztályához szerződés-ellenőrzési eljárás kezdeményezésének benyújtása - a közbeszerzésekről szóló  2015. évi CXLIII. törvény 152. § (1) bekezdésében - meghatározott szervek, személyek részére.

Kulcsszavak: szerződés-ellenőrzés;eljárásindítás; kérelem; kezdeményezés; közbeszerzés

A közbeszerzésekről szóló  2015. évi CXLIII. törvény 152. § (1) bekezdése szerinti szervezetek, személyek a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján.

A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. A szerződés-ellenőrzési eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmeket az ,,Ügyintézés indítása" gombra kattintva a megjelenő űrlap kitöltésével kell benyújtani.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. Rendelet 5. § (4) bekezdése alapján, ha a kérelem nem tartalmazza - az 5. § (3) bekezdés szerinti - kötelező elemeket, a Hatóság felhívja a kezdeményezőt a hiányok öt napon belüli pótlására, és egyben figyelmezteti, hogy ha a kérelmet újból hiányosan nyújtja be, a Hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt az ellenőrzés megindítása tárgyában. A hiánypótlási határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. Rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a kérelem benyújtására a jogsértés tudomásra jutásától számított 90 napon belül van lehetőség.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a kérelemnek - az Ákr. 36. § (1) bekezdésében foglaltakon túl - tartalmaznia kell:
a) a kérelmezői jogosultságot alátámasztó tényeket,
b) a szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás azonosítóját,
c) a szerződő felek megjelölését,
d) a megsértett jogszabályi rendelkezést,
e) a jogsértést alátámasztó bizonyítékok megjelölését,
f) amennyiben bírósági vagy hatósági eljárás folyamatban van, illetve folyamatban volt a jogsértéssel kapcsolatban, az ezzel kapcsolatos dokumentumok, bírósági ítélet vagy hatósági határozat megjelölését,
g) a Hatóság e rendelet hatálya alá tartozó eljárására és e rendelet 11. §-a szerinti intézkedésére vonatkozó kifejezett kérelmet, valamint
h) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás, amennyiben ez nem állapítható meg, a becsült érték megjelölését.

Közbeszerzési Hatóság

Fővárosi Törvényszék  (Kp. 13. § (3) bekezdés aa))

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

2016. évi CL. törvény (Ákr.)

308/2015. (X. 27.) Korm. Rendelet

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG