Hegyvidék - Hatósági eljárások - Közterület foglalási engedély

Közterület-használati hozzájárulások kiadása árusítás, építési munkálatokhoz kapcsolódó közterület-használat, reklámtevékenység, stb. céljából.

A területhasználat csak a hozzájárulás birtokában kezdhető meg.

Kérelem benyújtása díjmentes területhasználat esetén is szükséges: illeték lerovásával és a mellékletek csatolásával.

Kulcsszavak: közterület foglalás

Új adatlap létrehozásához kattintson az Ügyintézés indítása gombra, majd jelentkezzen be meglévő Hegyvidék Fiókjába.

Új ügyfeleink ide kattintva regisztrálhatnak.

Csatolandó mellékletek:

  1. Helyszínfotó, helyszínrajz (1:100 méretarány): szerepeltetve a környező utcákat, az utcabútorokat, fákat, egyéb közlekedést befolyásoló elemeket. Egyértelműen jelölendő az igényelni kívánt terület a szükséges méretekkel.
  2. Műszaki rajz az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírása és tervei. (pl. kereskedelmi kitelepülések, teraszkérelmek).
  3. Forgalomtechnikai terv (beszerezhető a BKK Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóságán - 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 2.) közút igénybevétele esetén – a 2. pontban foglalt helyszínrajzon túl– a vonatkozó helyszínt ábrázoló, jóváhagyott.
  4. Az építtetőtől kapott meghatalmazás építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében.
  5. Településképi bejelentési eljárás döntése: utcabútor, hirdető-berendezés, elhelyezése iránti kérelem esetén ( Városrendezési és Főépítészi Iroda).
  6. Normafa esetén a területhasználathoz a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény (1126 Budapest, Böszörményi út 20. VI. em. 633-635. ajtó) előzetes hozzájárulása, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ( 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.) engedélye szükséges.
  7. Őstermelők esetén: őstermelői igazolvány.
  8. A tevékenységben résztvevő családtagok, illetve alkalmazottak neve és lakcíme.
  9. Rendezvények esetén a tervezett résztvevői létszáma és a tervezett illemhelyek helye és darabszáma.
  10. Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használatra vonatkozó kérelem esetén annak igazolása, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a kérelmező igénybe veszi.

Használat mértékén alapuló közterület-használati díj.

Díjtételek.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet

Budapest 12. ker. Település