Budapest 11 Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése, működési engedély

Aki bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni. 
Üzlet-köteles termékek forgalmazása működési engedély birtokában végezhető. 

Kulcsszavak: üzlet, mozgóbolt, csomagküldő kereskedelem, közvetlen értékesítés, üzleten kívüli kereskedés, közterületi értékesítés, közlekedési eszközön folytatott értékesítés, adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, kistermelők
 

A kereskedőnek formanyomtatványon be kell jelentenie a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatását.          

Üzlet-köteles termékek forgalmazásához működési engedély kérelmet szükséges benyújtani.                          
 

Ha a kereskedő bejelentés-köteles tevékenységet végez bejelentés nélkül, ill. az adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, a jegyző bírságot szab ki, és ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, ennek hiányában megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

Amennyiben a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.


 

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetén 8 napon belül a jegyző bejegyzi a kereskedőt.                                  

 Működési engedély kiadásának ügyintézési határideje 25 nap.
 


Csatolandó mellékletek 
 Az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat (pl. bérlemény esetén bérleti szerződés), haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

Az eljárás illetékmentes.
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzője
 

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Váci utca 62-64.                                                

 

Tájékoztató NTAK regisztrációról vendéglátó üzletek részére

 

 

A jegyző a kereskedőkről és az üzletekről nyilvántartást vezet, a bejegyzett adatokról az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerben (OKNYIR) lehet tájékozódni., valamint itt tekinthető meg: https://kozigazgatas.ujbuda.hu/tevekenysegre-mukodesre-vonatkozo-adatok/a-kozfeladatot-ellato-szerv-sajat-fenntartasu 
 

Budapest 11. ker. Település