ÉRD - BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉS

A bejegyzett élettársi kapcsolat két azonos nemű személy között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösség.

Kulcsszavak: Érd anyakönyv kérelem, bét, Érd bejegyzett élettársi kapcsolat,

Bejegyzett élettársi kapcsolat két, 18. életévét betöltött azonos nemű személy, valamint két tanú.

Kizárólag az érintettek személyesen, meghatalmazott útján nem intézhető.

Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő azonos nemű felek két tanú jelenlétében az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek. A nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz nem köthető.

A kijelentés kölcsönös megtörténte után az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét megállapítja és annak tényét az anyakönyvbe bejegyzi.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének akadályát bárki bejelentheti.  

Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél történő közreműködést megtagadja, ha

a bíróság valamelyik felet cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alá helyezte vagy a fél a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor cselekvőképtelen állapotban van.

A nyilatkozat feltételhez vagy határidőhöz nem köthető.

Személyigazolvány vagy útlevél és lakcímkártya

A hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli többletszolgáltatás díját az önkormányzat külön rendeletben állapítja meg.

Érd MJV Polgármesteri Hivatal Lakosság-szolgálati Iroda Anyakönyvvezetője

Fellebbezésnek helye nincs, polgári per indítható.

2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról

2016. évi CL. törvény  az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet  az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Érd Település