KH KTF Közigazgatási per indítása (kivétel öntisztázás) - Közbeszerzési Hatóság

Az űrlap a közigazgatási szerv közigazgatási jog által szabályozott, az azzal érintett jogalany jogi helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt eredményező cselekményének, vagy a cselekmény elmulasztása jogszerűségének vitatása esetén (az öntisztázás kivételével) a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a szerinti keresetlevél benyújtására szolgál. Az öntisztázással kapcsolatos keresetet az öntisztázáshoz létrehozott űrlapon keresztül kell benyújtani.

Kulcsszavak: Közbeszerzés Közigazgatási per Keresetlevél Kereset Közbeszerzési Hatóság

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 17. §-ában meghatározottak.

A keresetet és mellékleteit a Közszolgálati és Támogató Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül kell benyújtani az itt elérhető űrlap segítségével. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Hatóság a honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ címen.

A vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani a keresetet.

Közbeszerzési Hatóság

Fővárosi Törvényszék

2017. évi I. törvény (Kp.)

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG