Békéscsaba - Születési névváltoztatási eljárás

Magyar állampolgár születési családi és/vagy utónevének megváltoztatását – kérelmére – az anyakönyvi szerv engedélyezheti. A névváltoztatás iránti eljárás személyesen, bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhető.
Külföldön élő magyar állampolgár a kérelmet bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Kulcsszavak: Születési, névváltoztatás

Bármely cselekvőképes személy. A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is. Amennyiben nem a névváltoztatást kérő szülő a gyermek törvényes képviselője, a névváltoztatáshoz a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges. Kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújthat be névváltoztatási kérelmet.

A névváltoztatás iránti eljárás személyesen, bármely anyakönyvvezető előtt kezdeményezhető.
Külföldön élő magyar állampolgár a kérelmet bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. A kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Első alkalommal az illeték 10.000 Ft, illetve 5 éven belüli ismételt kérelem benyújtása esetén az illeték 50.000 Ft.

A kérelem bármely anyakönyvvezető előtt benyújtható, a névváltoztatás engedélyezése a Budapest Főváros Kormányhivatala hatásköre.

Felettes szerv: anyakönyvi szakmai felügyeleti szerv: illetékes Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntésével szemben közigazgatási per indítható. A közigazgatási per indításához a hatóság döntésének közlésétől számított 30 napon belül az anyakönyvi hatóságnál előterjesztendő, de a területileg illetékes Törvényszékhez címzett 20.000,- Ft illetékköteles keresetlevél formájában benyújtandó jogorvoslattal lehet élni.

A gördülékeny ügyintézés érdekében javasolt az anyakönyvvezetőkkel történő előzetes telefonos vagy személyes egyeztetés.

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,

Békéscsaba Település