Víziközmű - Víziközmű felügyeleti űrlap

A MEKH által végzett felügyeleti ellenőrzések során (pl.: átfogó ellenőrzés, célvizsgálat, utóellenőrzés, témaellenőrzés, egyéb ellenőrzések), a tényállás teljeskörű tisztázása érdekében adatszolgáltatásra hívhatja fel a kötelezett(ek)et.

Kulcsszavak: MEKH, Víziközmű-szolgáltató, Ellátásért Felelős, átfogó ellenőrzés, célvizsgálat, utóellenőrzés, témaellenőrzés, tényállás tisztázás

Víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató és ellátásért felelős.

Eljárási bírság kiszabásának van helye.

Aaz adott végzésben megadott határidő (amely az ügyintézési határidő - 75. nap, 135. nap - alapján kerül meghatározásra)

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per

MEKH