Határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett közvetítői tevékenység bejelentése

A közvetítői tevékenység végzésére saját tagállamában jogosultságot szerzett személy eseti jellegű, határon átnyúló szolgáltatásnyújtásának feltételei.

Kulcsszavak: EGT közvetítő, közvetítő, közvetítői tevékenység, mediáció, vitarendezés, saját tagállamában megszerzett szakmai címmel, saját tagállama szakmai megnevezése alatt

A szolgáltató a közvetítői tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát köteles bejelenteni.

A közvetítői tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatásának első alkalommal történő megkezdése előtt kell bejelenteni az elismerésért felelős hatóság, azaz az igazságügyi miniszter felé.

 

A bejelentésének tartalmaznia kell:

 

Ha szolgáltatásnyújtó a bejelentési kötelezettség alá tartozó határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során ténylegesen nem maga végzi az adott tevékenységet, akkor a jogszabályban meghatározott adatok bejelentését a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell megtenni.

 

Az Igazságügyi Minisztérium Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztálya ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését.

Ha az Igazságügyi Minisztérium Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztálya az ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és

Az Igazságügyi Minisztérium Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztálya a bejelentés megérkezését követően indokolt esetben (hivatali eljárás során történt tudomásszerzés vagy a hatóság általános ismeretei szerinti szükségesség alapján) ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,

  1. ha a bejelentés megfelel a tartalmi követelményeknek, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti,
  2. ha a bejelentés nem felel meg a tartalmi követelményeknek a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 

Az Igazságügyi Minisztérium Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztálya a szolgáltatót a követelményeknek megfelelő bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha az ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak.

A szolgáltatásnyújtó bejelentéséhez csatolni kell:

A bejelentés díjmentes.

Igazságügyi Minisztérium, Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztálya

Elérhetőségek

Tel.: +36 (1) 896-3068
Fax: +36 (1) 795-0507
E-mail: iffo@im.gov.hu
Cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 4.
Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2

Honlap

 

 

A közvetítőkkel kapcsolatos információk elérhetők itt.

A közvetítői névjegyzék elérhető itt.

 

Készítés dátuma: 2020. 05. 26.

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!          

2005/36/EK irányelv a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről

2006/123/EK irányelv a belső piaci szolgáltatásokról

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

CIKFO